4. novembra o 18:00 sa v Zichyho paláci zúčastním na diskusii STARÉ MESTO PO NOVOM / NÁVRAT K HODNOTÁM STARÉHO MESTA.

Okrem mňa sa do diskusie zapoja aj prof. Jana Plichtová, sociálna psychologička, Ing. arch. Irena Dorotjaková, Mgr. Zoja Droppová, historička umenia, Ing. arch.Zora Paulíniová, aktivistka.

 

Hlavné témy diskusie:

Hodnota skúsenosti starších – podpora seniorov v Starom Meste. Vytvorenie finančných mechanizmov, ktoré by pomohli doplatiť seniorom trhové nájomné, aby mohli zostať v Starom Meste (nájomníci reštituovaných domov).

Hodnota potenciálu mladých – motor oživenia Starého Mesta. Podpora získavania malometrážnych bytov cenovo dostupných mladým ľuďom a pomoc s prenájmom nebytových priestorov v majetku Starého Mesta (mladí ľudia).

Hodnota kultúrneho dedičstva – stop deštrukcií areálov, ulíc a domov. Zrušenie bezhlavých zásahov do existujúcej štruktúry zástavby Starého Mesta bez predchádzajúcej analýzy spoločenskej hodnoty a prejednania so Staromešťanmi (demolácie areálov Kefárske závody, Tabaková továreň, Pivovar Stein).

Hodnota Genius loci – zachovanie resp. obnovenie pôvodnej atmosféry, vyhľadávanie hodnôt, ktoré podporujú jedinečnosť Starého Mesta a podieľajú sa na vytvorení identity mesta.

 

Viac o stretnutí sa dočítate na tomto odkaze https://www.facebook.com/events/264843960306480.